Harald Weessies Taal- en Onderwijsadvies  

 
Ondersteunt en begeleidt leerkrachten, directies en besturen van scholen bij
interventies die tot doel hebben de kwaliteit van het (taal)onderwijs te verbeteren.

Actueel 

Een leescrisis! Hoe gaan we daarmee om? Gelukkig zijn er extra middelen voor het onderwijs beschikbaar. Zie http://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/85-miljard-euro-voor-nationaal-programma-onderwijs

Uitgangspunt

Scholen worden steeds diverser, leerlinggroepen heterogener. Zeker in deze tijd is de noodzaak om taal en leren met elkaar in verband te brengen groot. Succesvolle interventies hebben altijd te maken met taal, of kennis over taal en cultuur. Taal is voorwaardelijk voor leren en ontwikkeling. Leerkrachtvaardigheden en de leeromgeving van de leerling staan daarom altijd centraal.

Visie

Veel gehoorde opmerkingen zijn: "Ik praat over de hoofden heen..", of:  "Hij kan het wel, maar begrijpt niet wat er van hem wordt verwacht". Vaak is het de vraag of een leerling leerstof niet begrijpt of dat er sprake is van een taalstruikelblok.

Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs struikelen veel leerlingen over 'moeilijke' woorden of typische schooltaal waarmee ze onvoldoende bekend zijn. Voor veel anderstalige leerlingen geldt bovendien dat hun andere culturele achtergrond een belangrijke rol speelt. Goed onderwijs vraagt veel van de leerkracht; zowel aan kennis over taal en taalontwikkeling als organisatorische en didactische vaardigheden. Daarom worden inhoud (taal), vorm (effectieve instructie en klassenmanagement), en context (schoolorganisatie, beleid en aansturing) altijd in samenhang behandeld tijdens scholing of begeleiding. Ondersteuning is gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring en kent een theoretische basis (evidence based).

Partners

Harald Weessies werkt bij verschillende opdrachten samen met professionele collega's, waaronder BMC Yacht Group, Impact Educatief, Xperto en SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid). Harald is bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Taalspecialisten en initiatiefnemer van Opleidingentaal.nl 

 

Een initiatief om leerkrachten uit het basisonderwijs mooie, betekenisvolle en leerzame nascholing te bieden. Zie voor meer informatie: https://www.opleidingentaal.nl