Harald Weessies

"Harald Weessies (1971) is zelfstandig taal- en onderwijsadviseur, gespecialiseerd in "begrijpend lezen"."

Na een jaar India, waar ik aan de Maharaya Sayajirao Universiteit in Baroda een beetje heb gestudeerd, ben ik in 1990 Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan studeren. In 1996 ben ik afgestudeerd met als specialisatie taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs. en in het bijzonder de didactiek van "begrijpend lezen"
.

Na mijn studie werkte ik o.a. voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
Hier werd mijn interesse in de relatie tussen taal, anderstaligen en leren aangewakkerd.
Midden jaren negentig mocht ik voor het Centrum Educatieve Dienstverlening in Rotterdam de succesfactoren van het KEA-project onderzoeken. In dit project slaagden achterstandscholen erin, door intensieve begeleiding, leerlingprestaties op taal en 
rekenen opvallend te verbeteren.
 

 
Vanaf 1998 was ik als taal- en onderwijsadviseur verbonden aan 
de OBD regio Arnhem  en Marant Educatieve diensten waarvoor ik o.a.
voor de gemeente Arnhem de uitvoering van het Onderwijskansenplan (2001 - 2005) coordineerde en verantwoordelijk was voor de uitvoering van het Onderwijs Allochtone 
Levende Talen (1998 - 2004).
 
Van 2005 tot en met 2007 was ik als manager onderwijs verbonden aan de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs van de Hogeschool Utrecht, lid van de kenniskring Lesgeven in de Multiculturele School en betrokken bij de oprichting van het Landelijke Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED)

Vanaf september 2007 ben ik als zelfstandig onderwijsadviseur gevestigd en werkte ik o.a. als taal-leesexpert voor de PO-raad (projectbureau Kwaliteit), als projectbegeleider in het landelijke project Onderwijstijdverlenging (Oberon/ OCW) en als lid van de toetswijzercommissie voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens).
 
Ik ben een liefhebber van oude Franse auto's en bezit een nog steeds niet verroeste Citroen CX.