Harald Weessies

"Harald Weessies (1971) is zelfstandig taal- en onderwijsadviseur, gespecialiseerd in "begrijpend lezen".

Na een jaar India, waar ik aan de Universiteit in Baroda een beetje heb gestudeerd, heb ik mijn hart gevolgd en ben ik Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan studeren. In 1996 ben ik afgestudeerd met als specialisatie taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs. en in het bijzonder de didactiek van "begrijpend lezen"
.

Aan het Nienoordcollege in Leek, heb ik daarna, als LIO, les leren geven.

Na mijn studie werkte ik o.a. voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. 
Hier werd mijn interesse in de relatie tussen taal, anderstaligen en leren aangewakkerd.
De talige struikelblokken voor leerlingen met een andere thuistaal en de manier waarop hiermee in het onderwijs wordt omgegaan, hebben vanaf dat moment altijd mijn bijzondere aandacht gehad; zowel in mijn werk als onderwijsadviseur en taalspecialist, maar ook daarbuiten.
 
Voor de gemeente Arnhem heb ik o.a. de uitvoering van het Onderwijskansenplan (2001 - 2005)  en het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT -1998 - 2004) mogen coordineren. Kansengelijkheid en extra aandacht voor leerlingen met een taalachterstand stonden toen al voorop.
 
Tot 2007 was ik als manager onderwijs verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, lid van de kenniskring Lesgeven in de Multiculturele School en betrokken bij de oprichting van het Landelijke Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED)

 
Vanaf september 2007 ben ik als zelfstandig onderwijsadviseur gevestigd en werkte ik o.a. als taal-leesexpert voor de PO-raad (projectbureau Kwaliteit), als projectbegeleider in het landelijke project Onderwijstijdverlenging (Oberon/ OCW) en als lid van de toetswijzercommissie voor de Centrale Eindtoets (College voor Toetsen en Examens).
Voor al mijn werk geldt dat mijn uitgangspunt is dat alle leerlingen aan het einde van de basischool functioneel geletterd door moeten kunnen stromen, en mijn advies en begeleiding gebaseerd moeten zijn op onderzoek of literatuur.
 
Ik ben een liefhebber van oude Franse auto's en bezit een nog steeds niet totaal verroeste Citroen CX, die mij naar scholen brengt en onderweg laat dromen van zonnige Franse dagen onder platanen met Gauloise.